Deelname

Voor de INSPECT studie zijn we op zoek naar PHTS-patiënten van alle leeftijden die willen deelnemen aan het onderzoek.

Deelname aan de INSPECT studie houdt in dat:

u een digitale vragenlijst ontvangt om in te vullen op de computer;

◾ we uw toestemming vragen om uw medische gegevens, of de medische gegevens van degene over wie u de zorg heeft, op te vragen en gecodeerd te gebruiken;

◾ u niet extra naar het ziekenhuis hoeft te komen.

 

Heeft u interesse om mee te doen aan het onderzoek? Meld uzelf, uw kind of degene over wie u de zorg heeft, aan via onderstaande blauwe knop.

 

Na aanmelding kunnen we u meer informatie over de INSPECT studie en het toestemmingsformulier toesturen.

 

Wanneer u besluit deel te nemen aan de INSPECT studie, vragen we u het toestemmingsformulier te ondertekenen en het naar ons terug te sturen. Daarna zullen we u de digitale vragenlijst toesturen.

 

Klik op de onderstaande blauwe knop voor het formulier om uzelf, uw kind of degene over wie u de zorg heeft, aan te melden voor de INSPECT studie.

De gegevens die u hierboven invult worden per e-mail verstuurd naar een beveiligde e-mailbox van het Radboudumc. De gegevens worden niet opgeslagen op de website.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens om de INSPECT studie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

Het doel van het verwerken van uw gegevens is:

om uw toestemming voor deelname aan de INSPECT studie te registeren;

◾ om u een vragenlijst toe te kunnen sturen;

◾ en om de INSPECT studie uit te kunnen voeren zoals in de patiënten informatie is omschreven.

 

Als we uw persoonsgegevens voor een ander doel willen verwerken, dan vragen wij u opnieuw om toestemming. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de INSPECT studie, tenzij we uw gegevens langer moeten bewaren volgens de wet. We delen uw gegevens niet met derden.

nl_NL_formalNL