Een overzicht van de kankerrisico’s voor patiënten met het PTEN hamartoma tumor syndroom

 

Voor de zorg voor patiënten met het PTEN hamartoom tumor syndroom (PHTS) is het belangrijk om te weten wat het risico is op het krijgen van kanker voor deze patiënten. Dit artikel van Hendricks et al. geeft op basis van eerdere studies een overzicht van kankerrisico’s voor PHTS patiënten.1

 

De huidige informatie geeft aan dat vrouwen met PHTS hoofdzakelijk een verhoogd risico hebben op borstkanker, baarmoederslijmvlieskanker en schildklierkanker en dit vanaf een jongere leeftijd ontwikkelen dan mensen zonder PHTS. Bij mannen met PHTS is dit schildklierkanker. Voor andere kankersoorten die ook voor kunnen komen bij patiënten met PHTS, zoals colorectale kanker, nierkanker en huidkanker, is het risico nog onzeker.

 

Voor de zorg van patiënten met PHTS is het erg belangrijk om betere en persoonlijkere schattingen te krijgen voor het risico op kanker. Hiervoor zijn grote studies nodig naar de medische geschiedenis van zowel kinderen en volwassenen met PHTS, zoals bijvoorbeeld de INSPECT studie.

Referenties

1. Hendricks, L.A.J., et al., A review on age-related cancer risks in PTEN hamartoma tumor syndrome. Clin Genet, 2021. 99(2): p. 219-225.

nl_NL_formalNL